OM OSS

Det är vi som är Häger & Höök.

Lena Kättström Höök är etnolog och har arbetat som intendent på Nordiska museet.

Björn Häger är journalist.Foto: Åsa Stöckel.